Tradisjonell norsk folkemusikk

 

Begrepet folkemusikk er noe omstridt, men det er tydelig hva det betyr, altså “folkets musikk”, eller også en spesifikk type musikk en folkegruppe har gjort til sin egen. Begrepet står i opposisjon til kunstmusikk, det vil si den musikken som tilhørte de høyere samfunnslag, folkemusikk er musikken til “vanlige” folk og er i Norge en del av den stolte norsk bondetradisjonen. Denne typen musikk finner man i alle kulturer, og ofte har musikken gammelt opphav, er overført muntlig og gjennomgår forandringer over tid. Det var først på 1200-tallet at de første folkevisene ble skrevet ned. Den norske folkemusikken har selvsagt røtter langt tilbake, fra norrøn tid og antagelig også eldre, og her til lands er denne musikken uløselig knyttet til den gamle setertradisjonen. Her sang seterjentene sine særegne lokkemelodier, og det urnorske instrumentet luren hørte hjemme på seteren. Når det gjelder den instrumentale musikken i Norge, bar denne preg av å være solistisk, populære instrumenter var (og er) fele, hardingfele, tussefløyte, munnharpe, lur, seljefløyte og langeleik. Det var først på 1800-tallet at trekkspillet ble vanlig i Norge, og da særlig i gammeldanstradisjonen, og gitar ble ikke vanlig før utover på 1900-tallet. Den eldste samiske folkemusikken er joik, en vokal folkemusikktradisjon.

Norsk folkemusikk før og nå

Folkemusikken er en tradisjon som holdes i live i Norge, blant annet ved at det arrangeres konkurranser og festivaler. Det er vel neppe noe mer tradisjonsrikt enn Kappleik, som er en norsk konkurranse innenfor både vokal og instrumental folkemusikk, der det konkurreres innenfor en rekke grener, for eksempel hardingfele, fele og langeleik. Dette ble en årlig begivenhet i 1996. Den instrumentale norske folkemusikken er først og fremst ment til dans, og denne tradisjonen holdes godt i hevd, av sterke og stolte norske interesseforeninger. Det er en hel del moderne band som inkorperer elementer fra folkemusikk i musikken deres, gode eksempeler på norske, vellykkede blandinger av nytt og gammelt er rockebandene Gåte og Hekla Stålstrenga. Denne sjangeren kalles ofte “folk rock”, og det var nok den norske gruppa Folque som for alvor startet denne tradisjonen i Norge, etter at artister som Bob Dylan og Simon & Garfunkel hadde startet opp den tradisjonen på 60-tallet. Det er populært innenfor en rekke musikksjangere å benytte hedenske, norrøne motiver som på sitt vis også kan sies å være en videreføring av de stolte folkemusikktradisjonene. Kari Rueslåtten er en norsk soloartist som også har jobbet med folkemusikkelementer.